Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOKOL

 

 

Zazní-li slovo SOKOL

 

Sevřou se mnohá srdce pocitem hrdosti, lásky a tepla téměř

rodinného. Sokolské myšlenky, které kdysi oslovovaly přes

milion našich občanů, si i dnes dělají nárok na svou

novodobou existenci.

 

SOKOL včera

 

„Ve zdravém těle zdravý duch", „Paže tuž, vlasti služ" -

hesla, jež stála při zrodu Sokola.

Sokol vznikl 16. února 1862 po pádu bachovského

absolutismu ve staré monarchii jako první česká tělocvičná

organizace. Svým vlasteneckým zaměřením měl silný vliv na

utváření národního cítění a v jeho historii se odráží pohnuté

události našeho státu i celé Evropy.

 

Obrazek

 

Zakladateli Tělocvičné jednoty pražské se stali dr. Miroslav

Tyrš a Jindřich Fügner.

Název Sokol dal spolku Emanuel Tonner (pedagog), Fügner

navrhl tykání a oslovení „bratře“ a „sestro", Mánes navrhl kroj

(garibaldiovská červená košile z Fügnerova podnětu), Josef Barák

navrhl pozdrav „Nazdar!" a Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad: síla a

mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná

práce kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Miroslav Tyrš je také

autorem Základů tělocviku a hesla organizace: „Tužme se!“.

Kladli důraz nejen na tělocvičný program, ale i na mravní hodnoty

člověka v duchu antické kalokagathie/soulad krásy těla i ducha/.

 

Již od prvopočátku měl tento spolek ve stanovách zapsáno: „Znak

jednoty je sokol v letu". Název jednoty byl změněn za tři roky na

Tělocvičná jednota pražská Sokol. A poté již následovalo zhotovení

praporu, první výlety a veřejná vystoupení, práce na českém

tělocvičném názvosloví, a to hlavní, zakládání dalších jednot

v městech i na venkově.

Prvním veřejným vystoupením byla účast na pouti na horu Říp v

dubnu 1862.

ObrazekKaždý sokolský výlet na památná či jinak zajímavá místa

na venkov byl předem pečlivě naplánován a průvod Sokolů v krojích

byl většinou, pro místní, významnou událostí. Následovaly ukázky

cvičení a potom lidová veselice, veřejné vlastenecké slavnosti. Kulisu

takových podniků tvořily slavobrány, prapory se sokolskými hesly,

střelba z hmoždířů, občerstvení, apod. Po deseti letech od zahájení

spolku bylo evidováno 10 000 cvičenců.

 

K Sokolu patřil i Tělocvičný spolek paní a dívek pražských.

 

SOKOL dnes

Současný Sokol nabízí ve více jak tisíci tělocvičných jednotách pestrý

moderní program, který se nezaměřuje jen na sportování. Celé rodiny

mohou v Sokole najít možnost aktivního odpočinku, nové kamarády a

příležitosti k poznávání.

 

 velikonoce-2012_14.jpg

 

  

 

 

 


dr. Miroslav Tyrš - Pražský památník

 

 

  

Obrazek